header-banner-image

Metodologie

Centrul de limbi străine M&Dorado a dezvoltat de-a lungul timpului o metodă interactivă de predare, pe care fiecare language trainer o adaptează copiilor săi, astfel încât, indiferent de vârstă sau aptitudini, aceștia să-și însușească cu succes o limbă străină. Prin această metodă, procesul de învățare depășește stadiul de obligație, transformându-se în plăcere, curiozitate, implicare atât afectivă cât și competitivă. Cursanții sunt mândri de evoluția lor, se simt apreciați, sprijiniți și ghidați de un profesor care știe să-i ajute să învețe din greșeli, să se pună în valoare și mai ales să transforme învățatul într-o activitate interesantă, amuzantă, plăcută, stimulatorie.

Principala preocupare a profesorilor noștri în predarea limbilor străine este diversificarea activităţii didactice şi de a-i face pe cursanți mai degrabă să comunice între ei decât să adreseze profesorului comentariile lor, profesorul jucând rolul de mediator.

Metoda de predare abordată de noi se bazează pe principiul că învăţarea unei limbi străine înseamnă a deprinde abilităţi de comunicare efectivă în afara clasei. Metoda a fost influenţată de schimbările survenite în modul de percepere a limbajului ca funcţie comunicativă: oamenii îl folosesc pentru a-şi exprima acordul, pentru a critica, a invita, a prezice, a cere, a face sugestii, etc. Rolul principal al language trainer-ului este acela de intermediar; el îi ajută şi îi motivează pe cursanţi să comunice efectiv într-o limbă străina. Tehnicile folosite sunt diverse, iar cele patru abilităţi ale limbii (ascultare, vorbire, citire, scriere) sunt dezvoltate simultan.

Învăţarea prin descoperire dirijată este o abordare în care profesorul sau autorul materialelor intervine în procesul de instruire si oferă cursanţilor posibilitatea de a se implica în mod creativ şi activ în procesul de învăţare.

Simularea sau jocul de rol este o altă extindere a metodei de învăţare prin comunicare şi implică interpretarea de către cursanţi a unui rol (vânzător, client, etc.), într-o situaţie în care trebuie să folosească limba straina(spre exemplu să facă cumpărături).

Metoda învăţării prin îndeplinirea unor sarcini de lucru pune accentul pe activităţile îndeplinite folosind limba-ţintă, plecând de la premisa că elevii asimilează cuvinte şi structuri noi în timp ce încearcă să se exprime sau să înţeleagă ce spun ceilalţi participanţi la procesul de învăţare. Astfel, elevilor li se dă posibilitatea de a folosi întreaga gamă de abilităţi în acelaşi timp.

Noi credem că micile greşeli sunt parte a procesului învăţării, de aceea îi încurajăm pe copii să fie cutezători, să încerce să se exprime în limba straina studiata, fără teamă, pe cât de mult posibil. Cursanţii primesc feedback pozitiv pe toată desfăşurarea lecţiei, sunt apreciaţi şi răsplătiţi pentru fiecare reuşită. Evaluarea continuă, precum şi testele periodice ori proiectele creative pe care le prezintă în faţa colegilor au un impact pozitiv asupra acestora, mărindu-le încrederea în sine. Acest lucru conduce la rândul său la o creştere a dorinţei de a învăţa şi îmbunătăţeşte în cele din urmă performaţa în toate competenţele.

Pentru a păstra intensă interacţiunea dintre profesor şi cursant grupele nu depăşesc un număr de 8-9 copii.

De asemenea îi încurajăm pe cei mici să înveţe unul de la celălalt, să se asculte cu atenţie şi să interacţioneze prin jocuri educative, competiţii, să poarte conversaţii.

Profesorul M&Dorado este un moderator, el proiectează cursul în funcţie de nivelul, vârsta, necesităţile şi particularităţile fiecarei grupe. Pe lângă clasicele instrumente de educare: manuale de la edituri internaţionale de prestigiu, caietele elevului cu design foarte atractiv, profesorul M&Dorado crează fişe originale pentru fiecare lecţie, oferindu-le celor mici un sprijin real, perfect adaptat lor, iar părinţilor un instrument simplu prin care pot continua procesul de învăţare şi acasă. La acestea se adaugă materiale de cea mai bună calitate, într-o bogată varietate: flashcards, cărţi ilustrate cu poveşti, mascote, CD-uri video şi audio, jocuri educative etc. În conformitate cu teoria inteligenţelor multiple dezvoltată de Howard Gardner, la Centrul de limbi străine M&Dorado conducem procesul învăţării pe multiple căi: vizual, chinestezic, auditiv, artistic, logic, intrapersonal, interpersonal.

Conform teoriei profesorului doctor american James Asher, învăţarea unei limbi străine nu ar trebui să fie guvernată de stres, nici încărcată de presiune, emoţiile negative inhibând procesul natural de însuşire a unei limbi. Cursurile noastre sunt create pentru a fi relaxante şi distractive. Credem că într-o atmosferă prietenoasă înveţi mai mult! Lecţiile sunt amuzante şi interactive, cursantul fiind implicat pe tot parcursul orei.

Daniel Goleman, celebrul teoretician al inteligenţei emoţionale spune că "Learning doesn't take place in isolation from kids feelings", învăţarea nu este un proces izolat de sentimentele copiilor. De aceea profesorul M&Dorado ştie cum să creeze atmosfera caldă, familială de care cei mici au nevoie. El le devine un prieten drag şi un model, astfel încât cursanţii vor veni întotdeauna cu plăcere şi bucurie la Centrul de limbi străine M&Dorado, cu sufletele şi minţile deschise.